ردگزینه

مشاوره - پشتیبانی - تدریس موفقیت کنکور

ارتباط با ما : 09924730751 - info@radegozine.com

همکاری با ما

شرایط همکاری در ردگزینه

مراحل پذیرش (مشاور )

 • مطالعه شرایط و قوانین ردگزینه
 • انجام تست MBTI
 • انجام آزمون پذیرش 
 • مصاحبه 
 • شرکت در جلسات پذیرش
 • آزمون جلسات پذیرش
 • تکمیل فرم همکاری 
 • شروع کار و فعالیت بصورت آزمایشی 
 • شروع کار و فعالیت بصورت قطعی
 • قرارداد

جهت شروع فرآیند پذیرش با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید :

 • 09367312702 – 09924730751

مراحل پذیرش در بخش ( تولید محتوا )

 • مطالعه شرایط و قوانین ردگزینه
 • تماس با مدیریت ردگزینه از طریق شماره تماس زیر :

09924730751 مدیریت ردگزینه

 • مصاحبه
مشاوره رایگان میخوای ؟؟ پیام بده !